Toegang tot schoon drinkwater

Wij realiseren waterputten, regenwateropvang latrines en irrigatieprojecten.

 

Waterprojecten in Ghana

In Noord Ghana is schoon drinkwater een groot probleem. Gedurende de droge periode, is de situatie ronduit nijpend te noemen. Ook handgegraven putten geven dan geen water meer en voor drinkwater is de bevolking dan aangewezen op de vervuilde rivier. Dit is een ongewenste situatie, waarmee ziektes en kindersterfte op de loer liggen omdat bacteriën het water van de VOLTA en haar zijrivieren tot risicovol drinkwater maken. Op een diepte van circa 20 meter kan in bepaalde delen van Noord Ghana voldoende goed drinkwater worden opgepompt.

Drinkwater

Rehabilitatie

Putten

Smeden

Latrines

Regenwater

opvang

Irrigatie

1.753

Water gerelateerde  voorzieningen

172.431

Gebruikers

 

 

 

25+

Jaar
ervaring

”Pompen is Leven” wil haar activiteiten graag continueren, met als doel een groot gebied op het arme platteland in Noord Ghana op deze manier over goed drinkwater te laten beschikken. Zij kan dit echter niet zonder uw hulp. Mogen wij op jouw steun rekenen?

Wilt u dit mooie werk steunen?

U kunt uw bijdrage storten op bankrekening NL91RABO0387014837 van de Stichting Pompen is Leven te Bennekom, onder vermelding van het project.