Een waterpomp voor Badimsuguru

 

    HET RESULTAAT    

een crowdfunding van
annelies kaanders

Het doel van deze actie was het bijeenkrijgen van 7000,00 euro voor het realiseren van een waterpomp met zonnepanelen voor de dorpsbewoners van Badimsuguru in Ghana waarmee de aanschaf, aanleg en eerste onderhoud kon worden gedekt.

Wat is er bereikt afgelopen jaar…

Brief van Annelies Kaanders


Bedankt allemaal,

In maart van dit jaar (2021 red.) hebben jullie van ons een mail gehad met daarin het verzoek om geld te doneren voor een waterpomp in Badimsuguru in Noordoost Ghana. Jullie hebben dit massaal gedaan en met trots kunnen wij jullie dan ook meedelen dat het project is afgerond. Pumping is Live heeft goed werk afgeleverd. Via de mail heeft Yousiff( werkzaam bij Pumping is Live) mij op de hoogte gehouden. Ook heeft mijn vriend Joseph mij regelmatig bijgepraat en foto’s gestuurd. Op deze manier hebben wij op afstand de aanleg van de waterpomp goed kunnen volgen.
Wij zijn ook heel blij geweest met de hulp van Pompen is Leven in Nederland. Zonder deze organisatie zou het ons nooit gelukt zijn.
De pomp is ingezegend en daarna onder luid gejuich in gebruik genomen worden. Wij hebben een foto bijgevoegd om jullie te laten zien wat een groot feest dit was.
Natuurlijk hebben we ook te maken gehad met wat naweeën maar gelukkig zijn die allemaal opgelost en kunnen de bewoners van Badimsuguru genieten van goed drinkwater.
Wij zijn jullie dan ook erg dankbaar voor alle gulle giften.

Met vriendelijke groet, Annelies, ook namens mijn broers.

Even voorstellen

Annelies Kaanders

Ik ben Annelies Kaanders en tot mijn pensioen was ik leerkracht in het speciaal onderwijs.
In 2008 ben ik samen met mijn jongste dochter voor de eerste keer naar Ghana gegaan, om precies te zijn naar Tamale in het noorden van Ghana.
We hebben toen samen veel gereisd door deze regio. Ik merkte al snel dat mijn liefde voor dit deel van Ghana in de jaren daarna alleen maar groeide.

Na 2008 ben ik nog een paar keer alleen gegaan, de laatste keer in 2018.

Tamale

In Tamale sliep ik telkens in dezelfde logde en daar werkte Joseph, een jonge jongen met wie ik veel in gesprek ben geweest. Zijn doorzettingsvermogen heeft hem gebracht tot wat hij nu is, verpleger in het ziekenhuis van Walewale. Maar dat is niet zonder slag of stoot gegaan.
Joseph komt uit een arm gezin in het kleine dorpje Basimsuguru. Het is een dorpje zoals wij vroeger een Afrikaans dorpje voor ogen hadden, hutjes met rieten daken en hier en daar een stenen huisje. Geen elektriciteit en geen water. De vrouwen moeten elke dag een eind lopen om water uit de rivier te halen. Jullie zullen begrijpen dat dit geen best drinkwater is.

De bewoners van dit dorpje leven van de landbouw en zijn dus erg afhankelijk van het weer en de hoeveelheid regen. Dit gedeelte van Ghana is nogal droog en heeft veel last van de Harmattan, een sterk uitdrogende wind die tussen november en maart ten zuiden van de Sahara richting de Golf van Guinee waait. Waait het hard dan ontstaan stofstormen. Een aanhoudende Harmattan vernielt gewassen door de stoflaag die op de bladeren achterblijft, ook omdat het in die periode niet regent. Dit heeft grote gevolgen voor de oogst.

Het gebrek aan voldoende water is dus een grote zorg.

Wij hebben de mogelijkheid om daar iets aan te veranderen, en dat gaan we doen ook!

In 2018 heb ik Badimsuguru bezocht. De reis ernaartoe is een hele onderneming. Van Tamale via Walewale naar Badimsuguru, oostelijk van Nalerigu. Ik heb toen met eigen ogen kunnen zien dat het leven in Badimsuguru elke dag een struggle is.
Met dat beeld voor ogen ben ik samen met mijn broers Thijs en Lodewijk op het idee gekomen om middels crowdfunding daar een waterpomp te realiseren. Dat zal het leven van de mensen in het dorp veel gemakkelijker maken en de gezondheid ten goede komen.

We hebben contact gezocht met de Stichting Pompen = Leven die ook een Ghanese tak heeft. Dit is een ANBI instelling. Dit betekent dat het een algemeen nut beogende instelling is. Voor meer informatie kunnen jullie op deze site kijken: https://www.pompenisleven.nl/ Op deze site staat ook een link naar de Ghanese website “Pumping is Life

We hebben het geluk dat de Ghanese tak ‘Pumping is Life’ in Walewale gehuisvest is. Joseph, die intensief bij de realisatie betrokken is, woont daar inmiddels.
We willen het proces zo verantwoord en doeltreffend mogelijk laten verlopen.
Ook de inwoners van Badimsuguru worden ingeschakeld bij de realisatie en het onderhoud van de pomp, waardoor zij zich verantwoordelijk gaan voelen. Van hen wordt ook een kleine financiële bijdrage gevraagd. Er zal een aantal bewoners worden opgeleid zodat zij het onderhoud zelf kunnen verzorgen en er wordt een onderhoudscontract opgesteld waardoor het onderhoud van de pomp gewaarborgd wordt en blijft. Dit alles onder supervisie van Pumping is Life.

Wij hopen 7000 euro bij elkaar te krijgen waarmee een pomp met zonnepanelen kan worden aangelegd en waarmee het eerste onderhoud al gefinancierd is. Met behulp van jullie steun kan het niet anders dan dit gaat lukken. Ik hoop dat ik duidelijk heb kunnen maken dat een waterpomp voor de bewoners, ik mag wel zeggen, van levensbelang is.

Bericht “uit het veld”

Deze foto met bijstaand bericht kreeg ik van een goede vriend die zich in Noord Ghana bezighoudt met het  verbeteren van de situatie van vrouwen en meisjes

This is still very common in most communities of Northern Ghana, where access to potable water is lacking/inadequate. Women and girls walk long distances just to get water which is a basic necessity for life. Girls are always late for school and find it difficult to do extra curriculum which affect their overall performance.