Rehabilitatie van Waterputten

We geven waterputten een tweede leven

Nieuw leven voor een waterpomp

Aan de westzijde, het gebied aan de andere kant van ons huidige projectgebied, zijn de levensomstandigheden nog schrijnender dan aan de oostzijde van de rivier. De Ghanezen maken in dit gebied voornamelijk gebruik van handmatig gegraven putten, zoals hiernaast afgebeeld. In de droge tijd vallen deze putten nogal eens droog ten gevolge van het verdampen van het water en een te lage grondwaterstand. Door het morsen van water in de omgeving van een put ontstaat er een broedplaats voor ongedierte.

56

Putten ge-
rehabiliteerd

10.520

Mensen hebben
drinkwater

25+

Jaar
ervaring

Hoe we te werk gaan.

Ons locale team ontvangt de aanvraag voor rehabilitatie

Wij inspecteren de put en kijken wie deze kan rehabiliteren

Ons locale team kiest een smid die de pomp kan rehabiliteren

De pomp wordt opnieuw in gebruik genomen

Schitterende impact

We zien de zelfredzaamheid van de locale gemeenschap. Er hoeven nu geen mensen vanuit het westen te worden ingevlogen om de putten te rehabiliteren. Hierdoor worden Ghanezen trots en krijgen steeds meer geloof in een betere toekomst.

”Pompen is Leven” wil haar activiteiten graag continueren, met als doel een groot gebied op het arme platteland in Noord Ghana op deze manier over goed drinkwater te laten beschikken. Zij kan dit echter niet zonder uw hulp. Mogen wij op jouw steun rekenen?

Bernard Wesseling

Fundraiser Pompen = Leven

Wilt u dit mooie werk steunen?

U kunt uw bijdrage storten op bankrekening NL91RABO0387014837 van de Stichting Pompen is Leven te Bennekom, onder vermelding van het project.

Ik doneer een nieuw leven voor een touwpomp