Drinkwater in Ghana

Gebruikers beschikken over schoon drinkwater opgepompt met touwpompen

 

Drinkwater door touwpomp

In Noord Ghana is schoon drinkwater een groot probleem. Gedurende de droge periode, is de situatie ronduit nijpend te noemen. Ook handgegraven putten geven dan geen water meer en voor drinkwater is de bevolking dan aangewezen op de vervuilde rivier. Dit is een ongewenste situatie, waarmee ziektes en kindersterfte op de loer liggen omdat bacteriën het water van de VOLTA en haar zijrivieren tot risicovol drinkwater maken. Op een diepte van circa 20 meter kan in bepaalde delen van Noord Ghana voldoende goed drinkwater worden opgepompt.

404

Werkende
waterputten

93.978

Mensen hebben
drinkwater

25+

Jaar
ervaring

Waarom een touwpomp

De locale belanghebbenden stellen een locatie voor;

wij doen bodemonderzoek en bepalen of de locatie geschikt is;

ons locale team realiseert een touwpomp voor schoon drinkwater;

de pomp wordt opgenomen in een regulier onderhoudsschema.

Kwetsbaarste groep

Mensen hebben kinderen en deze kwetsbare groep heeft veel belang bij een goede watervoorziening en water van goede hygiënische kwaliteit. Touwpompen leveren dat. Zonder ons werk zouden al veel kinderen overleden zijn.

”Pompen is Leven” wil haar activiteiten graag continueren, met als doel een groot gebied op het arme platteland in Noord Ghana op deze manier over goed drinkwater te laten beschikken. Zij kan dit echter niet zonder uw hulp. Mogen wij op jouw steun rekenen?

Wilt u dit mooie werk steunen?

U kunt uw bijdrage storten op bankrekening NL91RABO0387014837 van de Stichting Pompen is Leven te Bennekom, onder vermelding van het project.