Februari 2020 - Druppelirrigatiesysteem voor 15 akkers

by Christiaan de Nooij

Op dit moment voeren we in samenwerking met de Stichting Ecologische Landbouw Projecten Ghana (ELPG) een project uit, om 15 akkers van een druppelirrigatiesysteem te voorzien. Achterliggende gedachte hierbij is het feit dat 90% van de huishoudens in het projectgebied, in de droge periode van circa zes maanden, nauwelijks deelneemt aan enige vorm van economische activiteiten, met het gevolg dat er in die periode een voedseltekort ontstaat.

De proef, die in 2017/2018 op twee akkers werd uitgevoerd, heeft aangetoond dat de aanleg van dit irrigatiesysteem een zeer verantwoorde zaak is, waarbij families in staat gesteld worden om, ook in het droge seizoen, in hun levensonderhoud te voorzien en inkomsten generen door wat over is, op de lokale markt te verkopen.

Het gebied waar dit project gerealiseerd wordt heeft een uitgestrekt akkerland en er zijn goede hydrogeologische omstandigheden en waterbronnen. In de uitvoering van het project worden wij o.a. financieel ondersteund door de Wilde Ganzen Foundation, Enza Zaden en de Koppert Foundation. Ook uw financiële hulp voor dit project is van harte welkom!

Juni 2021 - 1e fase van project van 2 keer 15 tuinen afgerond

by Christiaan de Nooij

De 1e fase van 15 tuinen is afgerond en de eindrapportage aan Wilde Ganzen is in december 2020 uitgebracht.

In mei 2020 zijn alle trainingen afgerond en begin december 2020 zijn alle werkzaamheden opgeleverd. Er zijn 15 putten geboord en deze zijn voorzien van een touwpomp. Bij de 12 tuinen is een tank van 2000 liter geplaatst. Alle tuinen zijn voorzien van een druppelirrigatiesysteem. Bij 3 boeren is een tank van 40 m3 voor regenwateropvang gebouwd die tevens dienst doet als reservoir voor het irrigatiesysteem. Alle boeren hebben hun training, gegeven door ELPG/CEAL afgerond.

Gewassen zijn gezaaid, jonge boompjes geplant en bij de eerste tuinen is ook er geoogst en compost gemaakt en zijn de eerste kippen, geiten en Guinea Fowl (parelhoender) aangekocht en wordt er netjes afgelost op de microkredieten. Het uitgebreide verslag met financiële verantwoording zijn akkoord bevonden door ELPG, P=L en Wilde Ganzen. Het is onze projectleider in Ghana samen met zijn collega van CEAL gelukt om de uitgaven binnen het beschikbare budget te houden, het bestuur van P=L is daar erg tevreden mee evenals onze sponsoren en het geeft vertrouwen in de uitvoering van de 2e fase.

 

 
Opkweken van groene paprika plantjes

Verkoop op de markt
Augustus 2021 - 2e fase van project van 2 keer 15 tuinen gestart

by Christiaan de Nooij | 30 oktober 2022

Onze aanvraag voor de 2e fase is door Wilde Ganzen goedgekeurd en het startsein voor de 2e fase is halverwege vorige maand gegeven met het overmaken van het beschikbare budget.

Ook voor deze 2e fase is door alle sponsoren opnieuw een flinke bijdrage geleverd.

Voor fase 1 en fase 2 samen is door:  Ecologische Landbouw Projecten Ghana, Pompen is Leven, Van Rumpt Foundation, Koppert Foundation, ENZA zaden, Bouwkamp en niet nader te noemen sponsoren en particuliere donateurs in totaal € 110.000 bijeen gebracht.

Wilde Ganzen heeft met 50% van het bijeengebrachte bedrag namelijk € 55.000 het totale budget aangevuld tot € 165.000 voor het hele project  Wij zijn zeer dankbaar voor al deze bijdragen want daarmee kan veel bereikt worden in het arme droge noorden van Ghana!

 

 
2e fase start met de training van boeren

PE buis voor druppel irrigatiesysteem
April 2022 - Smocks uitgereikt aan de Bennekomse Djembé band

by Christiaan de Nooij

Enige tijd geleden kwam ons bestuur in contact met een aantal enthousiaste Djembé spelers in Bennekom.

Een Djembé is een in een groot deel van Afrika bespeelde trommel gemaakt van hout bespannen met dierenhuid.

Tijdens diverse bezoeken die de verschillende bestuursleden van P=L aan de projecten in Ghana gebracht hebben zijn zij diverse malen “onderscheiden” met een Smock, een traditionele handgeweven toga achtig kledingstuk dat je over je gewone kleding kunt dragen. Wij vonden het een leuk idee als deze Smocks ook echt gebruikt zouden worden en hebben daarom de Djembée groep gevraagd of zij er belangstelling voor hadden om deze tijdens optredens te dragen. Daarop werd positief gereageerd en zo kon het gebeuren dat ons bestuurslid Sijtse van Veen onlangs een aantal Smocks kon overhandigen aan de Djembée groep.
Wie weet gaat u ze, in Smock, binnenkort wel een keer zien optreden.

 

 
Sytse (rechts) tijdens uitreiken Smocks

Ziet er toch mooi uit in vol ornaat?
September 2022 - Klein nieuw project: training voor het bouwen van Calabash Cisterns

by Christiaan de Nooij

Het kan altijd beter en of goedkoper: zo ook het bouwen van watertanks of die nu voor opvang van regenwater is of voor opslag van opgepompt irrigatie water. Op een van de Holland Ghana Platformdagen is onze secretaris Gerrit van Roekel in contact gekomen met Eerhard Mensink van de stichting Ghana over de Ijssel. Eerhard geeft trainingen in Afrikaanse landen in het bouwen van watertanks van cement, gewapend met kippengaas en ijzerdraad, die Calebash Cisterns genoemd worden.P=L heeft Eerhard gevraagd om in augustus zo’n training te geven aan onze project leider Yussif en zijn medewerkers in het bouwen van deze eenvoudige, duurzame en betaalbare watertanks. Hiermee hopen wij de kennis van P=L Ghana verder uit te breiden en deze techniek bij toekomstige waterprojecten te kunnen inzetten.

Hoewel het een klein project is heeft het verwachten wij grote impact en is uw bijdrage voor deze training van harte welkom!

 


Voorblad van de (zeer duidelijke) handleiding

Klaar: het cement is nog nat!

En zo vang je het regenwater op in de tank

Jaartal en “clubkleuren” zijn een must!
Oktober 2022 - Bezoek Wilde Ganzen aan Pumping is Life Ghana

by Christiaan de Nooij

Wilde Ganzen heeft de 1e en 2e fase van beide 15 tuinen gesubsidieerd en landen coördinator voor Ghana, Sandra van de Berg, heeft eind oktober 2022 een bezoek gebracht aan Pumping is Life Ghana. Samen met onze projectleider Yussif heeft zij een aantal tuinen van het Small Scale irrigatie Project bezocht.

 


Sandra en Yussif

 


Sandra en Yussif met een van de potentiële vrouwengroepen van het binnenkort te starten Small Scale Irrigation Project IWADIT