Irrigatie proefproject

In droge seizoen toch oogsten door irrigatie

 

Proef irrigatie project in Ghana

In samenwerking met ”Kerk in Actie” wordt een kleinschalig proefproject gerealiseerd op het gebied van irrigatie in de landbouw, dat met name gericht is op de teelt van gewassen in het droge seizoen.

Er zijn twee boerenfamilies geselecteerd die zich hiervoor inzetten. Deze families hebben inmiddels met goed gevolg een cursus gevolgd, die volledig gericht is op werken met dit irrigatiesysteem en toepassing van ecologische landbouw, dus zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen.

Beide families gaan circa 1000 m2 land bewerken en bomen kweken om ook in het droge seizoen in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Omdat het irrigatiesysteem alleen onder druk werkt, is een waterreservoir op een verhoging geplaatst

vierkante meters landbouwgrond

waterslangen over land

meer oogst en betere prijzen voor Crops

Hoe doen we het?

We selecteren een familie met een geschikt stuk land

 

We trainen de familie in deze manier van landbouw op het gebied van hygiene rond de pomp.

 

Gezamelijk wordt de installatie aangelegd en monitroen wij of het op de juiste manier wordt gedaan.

 

Double harvest

Door handig gebruik te maken van dit systeem kunnen we
in de in zowel regentijd als droge tijd gewassen verbouwen.
De crops zijn in de droge tijd meer waard door de schaarste.

” Water wordt nog meer waard als irrigatievelden worden gekoppeld met een touwpomp! Niet alleen kan de oogst bijna vier keer zo groot worden, maar uit de verkoop van de producten kunnen ook dingen als schoolgeld, medische kosten en een beter huis worden betaald!”

Wilt u dit mooie werk steunen?

U kunt uw bijdrage storten op bankrekening NL91RABO0387014837 van de Stichting Pompen is Leven te Bennekom, onder vermelding van het project.

Ja! ik draag bij aan irrigatie

Maak een vrij te kiezen bedrag over voor irrigatie