Passie voor Noord Ghana

Onze missie…

Ieder mens kan het een periode zonder voedsel stellen, maar lucht en water zijn dagelijkse levensbehoeften. Lucht, zij het niet overal even schoon, kan overal vrijelijk ingeademd worden. Water, zeker schoon water, is in de wereld niet in gelijke mate beschikbaar. In Noord Ghana is drinkwater een groot probleem. Gedurende de droge periode, die al gauw een half jaar duurt, is de situatie ronduit nijpend te noemen. Ook handgegraven putten geven dan geen water meer en voor drinkwater is de bevolking dan aangewezen op de rivier de VOLTA en haar zijrivieren. Dit is een ongewenste situatie, waarmee ziektes en kindersterfte op de loer liggen omdat bacteriën het water van de VOLTA en haar zijrivieren tot risicovol drinkwater maken. Op een diepte van circa 20 meter kan in bepaalde delen van Noord Ghana voldoende goed drinkwater worden opgepompt.

Het realiseren van voldoende waterputten en pompen in het West Mamprusi district in Noord Ghana dienst nog een ander belang. Wie op het platteland een, zij het eenvoudig bestaan kan opbouwen, zal niet genoodzaakt zijn om weg te vluchten naar de stad, waar een marginaal, armzalig en uitzichtloos leven te wachten staat. Met schoon drinkwater in het eigen woongebied worden overlevings­ en bestaanskansen aanmerkelijk verbeterd. De beste vorm van ontwikkelingshulp is de bevolking van een land zelfredzaam te maken, met andere woorden:

“Geef ze geen vis, maar leer ze vissen”

Een goed voorbeeld van een dergelijke vorm van ontwikkelingshulp is het project “Pompen is Leven”, waarmee de drinkwatervoorziening op het platteland van Noord Ghana letterlijk op een zuiver peil wordt gebracht. Met dit drinkwater project is nog slechts een eerste aanzet gemaakt. Het zal nog jaren duren voordat er voldoende putten zijn geboord en pompen zijn geplaatst om te kunnen spreken van een acceptabele drinkwatervoorziening voor alle mensen in deze regio.
Het ontstaan van de stichting ”Pompen is Leven”
In 1989 vierde het constructie bedrijf ”de Nooij” haar 75 jarig bestaan. Het bedrijf beschikte toen nog over een afdeling waar kennis van eenvoudige grondboormethoden aanwezig was. Christiaan de Nooij, directeur van het constructiebedrijf, wilde iets met deze kennis doen voor ontwikkelingslanden en heeft bij het 75 jarig jubileum gevraagd geen cadeaus te geven, maar geld voor een waterproject.
In 1989 vierde het constructie bedrijf ”de Nooij” haar 75 jarig bestaan. Het bedrijf beschikte
toen nog over een afdeling waar kennis van eenvoudige grondboormethoden aanwezig was.
Christiaan de Nooij, directeur van het constructiebedrijf, wilde iets met deze kennis doen voor ontwikkelingslanden en heeft bij het 75 jarig jubileum gevraagd geen cadeaus te geven, maar
geld voor een waterproject. Waar in de wereld dit project gerealiseerd moest worden, wist hij
op dat moment nog niet. In 1992 ontmoette hij de Ghanees Joseph Wuni. Tijdens het gesprek
met Joseph, waar de oprukkende woestijn en de steeds slechter wordende
drinkwatervoorziening in Noord Ghana centraal stond stelde Christiaan de Nooij dat hij wel
bereid was om een Ghanees op te leiden zodat deze zelf in Ghana putten zou kunnen boren.
Joseph werd zelf door zijn stam aangewezen en in 1993 kwam hij naar Nederland om zijn
opleiding te volgen. Hij heeft een praktijk­ examen afgelegd en is hier in oktober 1993 voor
geslaagd. Hierna is hij met een eenvoudige boorinstallatie en de benodigde boorbuizen naar Ghana teruggegaan.

De te realiseren drinkwaterputten zouden vanuit Nederland gefinancierd moeten worden, omdat de mensen in Noord Ghana zo arm zijn, dat ze de kosten van een put en het plaatsen van een pomp niet kunnen betalen. Wanneer je geld wil werven, moet je over een organisatie beschikken, een goed plan hebben en sponsors interesseren. Het eerste project omvatte 70 waterputten. De oplossing is gevonden door de organisatie onder te brengen in een stichting. Op 10 september 1997 werd de stichting ”Pompen is Leven” opgericht. Vanaf die tijd is er hard gewerkt. Hoe er gewerkt wordt en wat de resultaten zijn, kunt u zien onder het hoofd projecten.

 

 

”Pompen is Leven” wil haar activiteiten graag continueren, met als doel een groot gebied op het arme platteland in Noord Ghana op deze manier over goed drinkwater te laten beschikken. Zij kan dit echter niet zonder uw hulp. Mogen wij op jouw steun rekenen?

Wilt u dit mooie werk steunen?

U kunt uw bijdrage storten op bankrekening NL91RABO0387014837 van de Stichting Pompen is Leven te Bennekom, onder vermelding van het project.