Pompen = LevenRehabilitatie van 44 handgegraven putten in Ghana

(Een handgeschraven put)
Aan de westzijde, het gebied aan de andere kant van ons huidige projectgebied, zijn de levensomstandigheden nog schrijnender dan aan de oostzijde van de rivier. De Ghanezen maken in dit gebied voornamelijk gebruik van handmatig gegraven putten, zoals hiernaast afgebeeld. In de droge tijd vallen deze putten nogal eens droog ten gevolge van het verdampen van het water en een te lage grondwaterstand. Door het morsen van water in de omgeving van een put ontstaat er een broedplaats voor ongedierte.

Het terugstromen van water uit de omgeving van een put in de drinkwaterput is één van de belangrijkste oorzaken van de bacteriologische verontreiniging van het water en dient vooral om deze reden voorkomen te worden. Bovendien zijn het veelal open putten, waar een paar houten palen overheen gelegd zijn, om op te staan tijdens het waterputten en om te voorkomen dat er vee, of erger kinderen, invallen. Na inventarisatie in 2008 werden door de West Mamprusi District Assembly 44 van de meest schrijnende gevallen op de lijst gezet voor rehabilitatie.

Er was € 66.000,- nodig. Door de Nederlandse Rotaryclubs uit Apeldoorn en Bennekom, de Duitse Rotaryclub Neustadt a/d Aisch , de Franse Rotaryclub Limoges-Ouest en particulier initiatief werd hiervoor € 31.000,- bijeengebracht.
€ 6.600,- werd toegezegd door de West Mamprusi District Assembly en het restant bedrag
€ 28.400,- werd betaald door IMPULSIS (een bundeling van drie ontwikkelingsorganisaties, te weten: Edukans, ICCO en Kerk in Actie).

Een plaatselijke NGO, Alternative Initiative for Development (AID) heeft deze renovatie uitgevoerd. De werkzaamheden bestonden uit het verdiepen en opmetselen van de putten, deze af te dekken en er vervolgens een lokaal gefabriceerde touwpomp op te plaatsen. De laatste serie van 11 putten is inmiddels opgeleverd.


(Tijdens de rehabilitatie)

(Waterput na rehabilitatie)

Met deze rehabilitatie hebben circa 23.000 personen, ook in de droge perioden, schoon en veilig drinkwater en worden de overlevingsmogelijkheden en bestaanskansen van deze mensen in hun eigen woongebied aanmerkelijk verbeterd.

“Pompen is Leven” maakt op dit moment plannen om circa 80 waterputten uit de begin jaren van deze eeuw te renoveren en diverse touwpompen te vervangen door het nieuwe model.

Als u dit prachtige werk van Pompen is Leven wilt steunen kunt u uw bijdrage storten op bankrekeningnummer NL91RABO0387014837 van de Stichting Pompen is Leven te Bennekom onder vermelding van 'rehabilitatie waterputten'.
Pompen = Leven is door de belasting dienst aangemerkt als ANBI.

Powered by:


Design by: Bertverbeek.nl