Op dit moment voeren we in samenwerking met de Stichting Ecologische Landbouw Projecten Ghana (ELPG) een project uit, om 15 akkers van een druppelirrigatiesysteem te voorzien. Achterliggende gedachte hierbij is het feit dat 90% van de huishoudens in het projectgebied, in de droge periode van circa zes maanden, nauwelijks deelneemt aan enige vorm van economische activiteiten, met het gevolg dat er in die periode een voedseltekort ontstaat.

De proef, die in 2017/2018 op twee akkers werd uitgevoerd, heeft aangetoond dat de aanleg van dit irrigatiesysteem een zeer verantwoorde zaak is, waarbij families in staat gesteld worden om, ook in het droge seizoen, in hun levensonderhoud te voorzien en inkomsten generen door wat over is, op de lokale markt te verkopen.

Het gebied waar dit project gerealiseerd wordt heeft een uitgestrekt akkerland en er zijn goede hydrogeologische omstandigheden en waterbronnen. In de uitvoering van het project worden wij o.a. financieel ondersteund door de Wilde Ganzen Foundation, Enza Zaden en de Koppert Foundation. Ook uw financiële hulp voor dit project is van harte welkom!