Druppelirrigatiesysteem voor 15 akkers

Op dit moment voeren we in samenwerking met de Stichting Ecologische Landbouw Projecten Ghana (ELPG) een project uit, om 15 akkers van een druppelirrigatiesysteem te voorzien. Achterliggende gedachte hierbij is het feit dat 90% van de huishoudens in het projectgebied,...

Reisverslag Bezoek Ghana 2018

Al vroeg in het nieuwe jaar, van 3 t/m 14 januari, zijn Christiaan de Nooij en Sijtse van Veen op projectbezoek geweest in Ghana. De reis is heel goed verlopen, vooral ook door de logistieke en inhoudelijke medewerking van onze projectleider Yussif Abdul Rahaman. De...

Renovatie pompen

Pompen is Leven is al enige tijd bezig de vanaf 2000 geplaatste pompen te renoveren. Renoveren houdt in dat de pomp wordt vervangen door het nieuwst model van de touwpomp. Dit model is mooier om te zien en is op onderdelen aangepast, zodat de pomp nog beter en langer...