Onze jaarverslagen

 

2013 financieel

2014 algemeen

2016 financieel

2017 algemeen

2019 financieel

2020 algemeen

2022 algemeen

2013 algemeen

2015 financieel

2016 algemeen

2018 financieel

2019 algemeen

2021 financieel

2022 financieel

2014 financieel

2015 algemeen

2017 financieel

2018 algemeen

2020 financieel

2021 algemeen

2023 algemeen

Werkende waterputten

Mensen hebben drinkwater

Jaren ervaring

Duidelijke strategie

  1. De locale belanghebbenden stellen een locatie voor.
  2. Wij doen bodemonderzoek en bepalen of de locatie geschikt is
  3. Ons locale team realiseert een touwpomp voor schoon drinkwater
  4. De pomp wordt opgenomen in een regulier onderhoudschema.

Kwetsbaarste groep

Mensen hebben kinderen en deze kwetsbare groep heeft veel belang bij een goede watervoorziening en water van goede hygiënische kwaliteit. Touwpompen leveren dat. Zonder ons werk zouden al veel kinderen overleden zijn.

”Pompen is Leven” wil haar activiteiten graag continueren, met als doel een groot gebied op het arme platteland in Noord Ghana op deze manier over goed drinkwater te laten beschikken. Zij kan dit echter niet zonder uw hulp. Mogen wij op jouw steun rekenen?

Wilt u dit mooie werk steunen?

U kunt uw bijdrage storten op bankrekening NL91RABO0387014837 van de Stichting Pompen is Leven te Bennekom, onder vermelding van het project.