Pompen is Leven is al enige tijd bezig de vanaf 2000 geplaatste pompen te renoveren. Renoveren houdt in dat de pomp wordt vervangen door het nieuwst model van de touwpomp. Dit model is mooier om te zien en is op onderdelen aangepast, zodat de pomp nog beter en langer kan functioneren. Ook de apron, het betonnen gedeelte waar de pomp op staat en waar water naar wat grotere afstand wordt afgevoerd, wordt opgeknapt.  De eigenaren van de pomp dragen bij aan deze kosten en betalen circa 7 % bij in de kosten van deze renovatie.

Zodra de pomp gereed is komt deze onder een onderhoudsschema. Dat betekent dat als de pomp stuk is men een I-maintenance center (werkplaats) kan bellen. Dan komt binnen enkele dagen de monteur om de pomp te repareren. Voor deze reparatie moet men de kosten en het arbeidsloon betalen.

Enige jaren geleden, in 2013,  is een eerste serie van circa 100 pompen gerepareerd. Deze pompen draaien nog steeds en in het I-maintenance center worden regelmatig reparaties verricht en betaald. Er is gelukkig een positief saldo in de kas om onverwachte tegenvallers op te kunnen vangen.

In het gehele gebied waar wij pompen hebben geplaatst zullen uiteindelijk drie I-maintenance centers worden ingericht. Zodat op betrekkelijk korte afstand een monteur aanwezig is die de pomp binnen korte tijd kan repareren en daarmede ook en boterham kan verdienen.

Draagt u de lokale bevolking in Ghana ook een warm hart toe en wilt u graag bijdragen? Op onze pagina “Doneer Nu!”  vindt u meer informatie. Wij willen u bedanken voor u betrokkenheid!