Al vroeg in het nieuwe jaar, van 3 t/m 14 januari, zijn Christiaan de Nooij en Sijtse van Veen op projectbezoek geweest in Ghana. De reis is heel goed verlopen, vooral ook door de logistieke en inhoudelijke medewerking van onze projectleider Yussif Abdul Rahaman. De inbreng van zijn vrouw Emily mag zeker niet onvermeld blijven. We verbleven 9 dagen in Walewale, en iedere dag hadden we aan het begin van de avond de zekerheid van een heerlijke door haar bereide maaltijd!

Yussif bewijst zich in toenemende mate als een gedegen manager van de programma’s die met steun van Pompen is Leven worden uitgevoerd. Naast de technische kant van het werk heeft hij veel aandacht voor de niet altijd even makkelijke sociale en soms zelfs politieke factoren die met het werk samenhangen. Yussif toonde zich ook een prettige persoon om mee samen te werken: optimistisch en oplossingsgericht. Terwijl we in de auto zaten onthulde hij tussen neus en lippen door zijn motto: ‘There is no market for problems; only for solutions!’. Natuurlijk loopt hij tegen de nodige problemen aan in het werk, maar hij probeert er altijd een oplossing voor te vinden.

Het eerste hoofddoel van ons bezoek was de controle van de uitvoering van het rehabilitatieproject voor 125 pompen. Er was tijdens de uitvoering gebleken dat er 20 boorgaten opnieuw geboord moesten worden, omdat de oude gaten onbruikbaar waren geraakt. Daar was extra geld voor nodig. Ten tijde van ons bezoek moesten er nog 10 boringen worden uitgevoerd (inmiddels zijn die ook af). Het werk was dus gerealiseerd op 115 plekken. Het is ons gelukt om er daarvan 82 te bezoeken; geen slechte score! Het was goed om te zien dat er op alle bezochte plaatsen water uit de pompen kwam, ook al had Christiaan hier en daar een opmerking over de technische kanten. Die zullen zeker door Yussif worden meegenomen. Hoe dan ook: de eigenaren waren zonder uitzondering heel blij met het feit dat ze beschikten over voldoende en zuiver water!! Om dit ook in de toekomst zo te houden is/wordt er een onderhoudssysteem opgezet, waar de eigenaars tegen een geringe jaarlijkse vergoeding gebruik van kunnen maken.

Het tweede hoofdaandachtspunt was het pilotproject voor geïrrigeerde tuinbouw (met behulp van door Yussif geleverde pompen). We bezochten naast de twee door ons gefinancierde tuinen nog een paar plaatsen waar volgens hetzelfde systeem tuinen werden geëxploiteerd. De conclusie is helder: een dergelijke tuin geeft werk aan de exploitanten, een ongeveer 4 keer zo hoge opbrengst als vroeger en dus ook een sterk verhoogde mate van voedselzekerheid. We zullen daarom proberen om op korte termijn fondsen te werven voor een vervolgproject. Iedere bijdrage daarvoor is meer dan welkom!

Geplaatst op 5 september 2018