Pompen = LevenSmedenproject


(zelfgemaakt buiggereedschap)
De beste vorm van ontwikkelingshulp is het zelfredzaam maken van de bevolking. Om dit te bereiken is vanaf de oprichting van de Stichting “Pompen is Leven” veel aandacht besteed aan trainingen van een tiental smeden in het West Mamprusi District. De tien smeden zijn vanaf aanvang verenigd in een smedencollectief en hebben o.a. een grote werkplaats ter beschikking waar de trainingen plaatsvinden en het grote gereedschap aanwezig is. Het gereedschap is deels afkomstig van de Stichting Gered Gereedschap, deels zelfgemaakt tijdens trainingen of aangekocht in Kumasi. Alle smeden uit het collectief kunnen gebruikmaken van de grote werkplaats en het aanwezige gereedschap, voor werkzaamheden die ze niet in hun eigen smederij kunnen uitvoeren. De vaste kosten worden omgeslagen en de variabele kosten worden per werk afgerekend.


(training in gebruik van een slijpschijf)
Mede dankzij subsidies van de van Rumpt Stichting en Aqua for All zijn er in de periode 2005 tot en met 2015 diverse intensieve trainingen geweest, verzorgd door Dolf Heubers van Ludo engineering en Henk Holtslag (expert op het gebied van touwpompen). Zij hebben dit project ter verbetering van de kennis en werkpraktijk van de smeden uitgevoerd. De trainingen hebben ertoe geleid dat er producten vervaardigd worden die in het verleden voor onmogelijk werden gehouden. De smeden uit het collectief verdienen nu een goede boterham en zorgen daarnaast ook nog voor werkgelegenheid, gezien de toename in het aantal werknemers. Enkele voorbeelden: Ezelwagens werden vroeger in de grotere plaatsen als Bolgatanga en Tamale gekocht. Nu worden ze in serieproductie bij drie smeden gemaakt en verkocht. Er worden hekweken gemaakt. Weer andere smeden verdienen de kost met laswerk aan- en reparatie van vrachtwagens. Er worden watersystemen gebouwd (dakgoten en wateropvang reservoirs).Twee smeden vervaardigen de touwpomp en er zijn inmiddels vier smeden die onderhoud aan de touwpomp verrichten. Onderdeel van de commerciële trainingen is geweest goed te leren calculeren, zodat de smid weet wat de kostprijs van zijn product is.


Het smedenproject behoeft continuering. Het begin is er, trainen blijft echter nodig, bovendien zijn de Ghanezen erg leergierig en kijken weer uit naar een volgende fase. Als u ons wilt helpen om verdere trainingen mogelijk te maken, stort dan uw gift op bankrekeningnummer NL91RABO0387014837 van Pompen Is Leven te Bennekom onder vermelding van 'smeden'.
Pompen Is Leven is door de belasting dienst aangemerkt als ANBI.


(Overzicht reeds verstrekte gereedschappen)

(Door de smeden gemaakte gereedschappen)
Powered by:


Design by: Bertverbeek.nl