Pompen = LevenRegenwateropvang

Walewale ligt in het droge noorden van Ghana. De hoeveelheid neerslag die er valt per jaar is ongeveer gelijk aan de neerslag in Nederland. Echter over het jaar gezien valt de neerslag voornamelijk in de maanden mei tot en met september. Regenwater is, troebel, grijs, warm, maar wel gezond! Wanneer het opgevangen wordt, kan het voor allerlei doeleinden gebruikt worden, als drinkwater, voor de bereiding van eten, voor het wassen van kleding, het verbouwen van gewassen en om uitputting van de grondwatervoorraden te voorkomen, onder andere door het toenemende aantal waterputten, is het belangrijk om meer neerslag te laten infiltreren in de bodem. Normaal gaat dit zeer langzaam door de dichte bovenlaag (klei) waardoor 80% of meer van het regen water wegstroomt naar rivieren. Door gebruik te maken van zogenaamde 'Ghana Systems' (infiltratie buizen die gecombineerd zijn met eenvoudig te bouwen en goedkope dakgoten (Ghana gutter) en riet-cement watertanks). Bij dit systeem wordt een deel van de neerslag opgeslagen in de watertank en het overschot zakt weg in de bodem waar het de grondwater voorraad aanvult.

Korte beschrijving van het aanbrengen van een Ghana systeem

Benodigde materialen voor een klein systeem:
  • constructiestaal rond 6 mm.
  • 3 rietmatten of bamboematten.
  • 1 kg ijzerdraad
  • 1 a 2 zakken cement
  • Zand / water
  • 1 golf plaat (dunste/ goedkoopste kwaliteit)
  • 0.5 m2 gegalvaniseerde plaat ( 0.6 a 1 mm)
  • 2 pvc buizen rond 50 mm; 6 meter

(Ghana system klein en groot)

(Tekening van een Ghana system)
De dakgoten worden gevormd door de golf plaat in stroken te knippen en om te zetten in een mal (smeden in Walewale zijn hierin door ons getraind). Van de golfplaat wordt ook de afvoer trechter gevouwen en met ijzerdraad aan elkaar gemaakt. De beugels worden gemaakt van de dikkere plaat. Het totaal wordt aan de dakplaten bevestigd met draad. Met een handboor, waterlans of Rota-Sludge methode wordt in de toekomstige tank (bassin) een gat in de bodem gemaakt tot een diepte van 2 á 6 m beneden maaiveld. Hierin wordt de 50mm pvc pijp geplaatst (de infiltratiebuis), nadat het onderste deel met een ijzerzaag van zaagsneden is voorzien. De buis steekt 0.7 meter boven het maaiveld uit. De ruimte tussen pvc buis en boorgat wordt opgevuld met grof zand of grind. De infiltratiebuis dient als overloop in de watertank waardoor het regenwateroverschot wegzakt in de bodem, en hiermee de grondwater voorraad aangevuld wordt. De eerste proeven hebben aangetoond dat er met dit systeem ongeveer 15-40 liter per minuut in de bodem verdwijnt.


Van het rondstaal of pvc buis worden hoepels gemaakt van ongeveer 1 meter rond. De rietmatten worden met ijzerdraad aan de buitenzijde van de drie hoepels bevestigd, waarbij de hoepels verdeeld worden over de hoogte van de rietmatten. Zo ontstaat er een koker. Met mortel wordt op de grond een rand gelegd met een diameter van 1 meter. De rietmatten worden bevochtigd, zodat de mortel goed pakt, en in de mortelrand gezet. De matten worden nu aan beide zijden met mortel ingesmeerd, waarbij uiteindelijk een totale wanddikte ontstaat van 3 a 4 cm. De bodem wordt gemaakt van mortel die met trillen wordt verdicht. Op ca 20 cm wordt horizontaal een pvc buis geplaatst in de mat die dient als uitloop om water te tappen. Eventueel kan op de bodem nog een pvc pijp worden geplaatst voor het schoonmaken van het bassin. De infiltratiebuis wordt afgezaagd op een hoogte van 8 cm boven maaiveld. Het afgezaagde deel wordt wijder gemaakt en teruggeplaatst op het deel dat uit de bodem steekt. Na een bui kan desgewenst het bovenstuk tijdelijk verwijderd worden om al het water uit het bassin in de bodem te laten infiltreren. De aftap buis moet van een afsluiting worden voorzien.

Bovengenoemde constructie is ontwikkeld en geïnstalleerd in Walewale met behulp van de stichting Practica. De totale kosten van dit systeem in Ghana bedragen circa € 125,-. Er zijn inmiddels 150 opvangsystemen geconstrueerd, systemen met een waterinhoud van circa 900 liter. Van de grote systemen werden er tot nu toe 10 gebouwd (bv. bij scholen, deze hebben een groot dakoppervlak) met een capaciteit van ieder 40 m3. De kosten voor dit systeem bedragen circa € 3.500,-.

Als u dit prachtige werk van Pompen = Leven wilt steunen kunt u uw bijdrage storten op bankrekeningnummer NL91RABO0387014837 van de Stichting Pompen Is Leven te Bennekom onder vermelding van 'regenwater'.

Pompen Is Leven is door de belasting dienst aangemerkt als ANBI.

Powered by:


Design by: Bertverbeek.nl