Pompen = LevenOnderhoud

Vanaf het ontstaan van de stichting “Pompen is Leven” zijn in Noord Ghana ruim 300 waterputten geboord en al deze putten zijn voorzien van een touwpomp.
In 2012 is de touwpomp, na diverse trainingen van de plaatselijke smeden en enkele aanpassingen, een kwalitatief goed product geworden. Aan de oude modellen, inmiddels praktisch 10-15 jaar zeer intensief in gebruik (300 á 400 personen per pomp) mankeert van alles.
De manager van onze stichting in Ghana heeft alle pompen geïnspecteerd en rapport uitgebracht. Voor de eerste serie van 58 pompen, die water geven voor circa 20.000 personen kwam het advies renoveren of vervangen. Een kostenplaatje van € 21.648, een investering van € 1,08 per persoon.

De eerste financiële aanzet voor het onderhoud is gegeven door de Rabobank Vallei en Rijn. Uit het Coöperatiefonds van genoemde bank heeft onze stichting een bijdrage van € 10.000,00 ontvangen. Rotaryclub Bennekom stelde 5.000,00 beschikbaar. Het ontbrekende bedrag is ontvangen van onze donateurs. De 58 waterputten zijn inmiddels gereed en voorzien van een nieuwe touwpomp. Daarna is met financiële hulp van Aqua for All een serie van 100 waterputten gerenoveerd. Deze putten zijn overgedragen aan de bevolking.

Situatie vóór revisie
Situatie na revisie
en... ook schoon drinkwater voor kinderen

Iedere waterput heeft nu een eigenaar en bij de overdracht is een onderhoudscontract afgesloten. Periodiek worden in dit gebied (Janga), vanuit een nieuw onderhoudscentrum, alle pompen gecontroleerd en indien nodig gerepareerd. De eigenaren betalen hiervoor een bijdrage. Dit onderhoudscentrum is mogelijk gemaakt door de ”Van Rumpt Stichting”.
In 2017 is gestart met de renovatie van 125 waterputten. De totale kosten hiervoor bedragen € 49.000,00. Deze renovatie wordt mede mogelijk gemaakt door een donatie van de Stichting ”Alpha Omega” en giften van onze donateurs.
Tevens komen er weer twee nieuwe onderhoudscentra bij, zoals in Janga. Het is de bedoeling om deze renovatie in 2018 af te ronden. Onderhoudsmonteur in zijn magazijn in Janga

Om het intensieve gebruik bij veel pompen terug te brengen naar normaal gebruik (150 á 200 personen per pomp) wordt het aantal waterputten in dichtbevolkte gebieden de komende jaren uitgebreid. Ook hier hebben wij uw hulp bij nodig!

Als u dit prachtige werk van Pompen is Leven wilt steunen kunt u uw bijdrage storten op bankrekeningnummer (IBAN: NL91RABO0387014837) van de Stichting Pompen is Leven te Bennekom onder vermelding van 'onderhoud'.

Pompen Is Leven is door de belasting dienst aangemerkt als ANBI.

Powered by:


Design by: Bertverbeek.nl