Pompen = LevenLatrineproject

In veel ontwikkelingslanden is het gebrek aan hygiŽne een van de factoren waardoor de gezondheid in gevaar gebracht wordt. Slechte sanitaire voorzieningen leiden onder andere tot worminfecties, diarree, dysenterie, cholera, buiktyfus en andere ziekten. Het is noodzakelijk dat de hygiŽne (persoonlijke en milieu) in relatie wordt gebracht met water en sanitaire voorzieningen. Persoonlijke hygiŽne houdt onder andere in: handen wassen na het gebruik van de latrine, het schoonhouden van het eigen lichaam, water koken, en dergelijke. Milieu hygiŽne omvat: het verwijderen van afval uit de directe leefomgeving, het verwijderen van kippen en geiten uit de directe leefruimte (en in het bijzonder uit de buurt van kinderen en baby's ).

Het is onmogelijk om een project voor water en sanitaire voorzieningen succesvol uit te voeren, zonder een duidelijke strategie voor de hygiŽne. De bouw van een latrine is dan een eerste stap in de verbetering van de hygiŽne. In ons werkgebied, waar sprake is van grote armoede, hebben de dorpsbewoners geen geld voor de bouw van latrines.

Bij de verbetering van de drinkwatervoorziening heeft ďPompen is LevenĒ, in eerdere fasen van het project, al veel aandacht besteed aan de opvoeding van de bevolking op het gebied van hygiŽne rond de pomp.

Begin 2008 heeft Pompen Is Leven het startsein gegeven voor de bouw van de eerste serie latrines in de dorpen en bij de scholen waar de eerste serie touwpompen geplaatst zijn. De uitvoering van de werkzaamheden is in handen van een Ghanese Niet Gouvernementele Organisatie (NGO).

Goede voorlichting, die zeer belangrijk is, krijgt de nodige aandacht bij dit project. Ook wordt de bevolking onderwezen in de wijze waarop ziekten zich verspreiden. HygiŽne, zoals handenwassen hoort hier ook bij!

In juni 2010 werden 71 familie latrines opgeleverd. De eigen bijdrage van de familie bestond uit de opbouw (het huisje ) Een familie bestaat uit ongeveer 30-40 personen. Pompen is Leven heeft gekozen voor familie latrines en niet voor publieke latrines. Publieke latrines worden namelijk niet schoongehouden, terwijl dit bij een familie latrine wel het geval is.

latrine1 latrine2 latrine3 latrine4
(Beelden van de bouw van een latrine.)

In de komende jaren worden weer latrines gebouwd in de dorpen waar ook waterputten komen.

Als U dit prachtige werk van Pompen = Leven wilt steunen kunt U uw bijdrage storten op bankrekeningnummer NL91RABO0387014837 van de Stichting Pompen Is Leven te Bennekom onder vermelding van 'latrine'.
Pompen Is Leven is door de belasting dienst aangemerkt als ANBI.

Powered by:


Design by: Bertverbeek.nl