Pompen = LevenIrrigatie project

In samenwerking met ”Kerk in Actie” wordt een kleinschalig proefproject gerealiseerd op het gebied van irrigatie in de landbouw, dat met name gericht is op de teelt van gewassen in het droge seizoen (november t/m mei).
Er zijn twee boerenfamilies geselecteerd die zich hiervoor inzetten. Deze families hebben inmiddels met goed gevolg een cursus gevolgd, die volledig gericht is op werken met dit irrigatiesysteem en toepassing van ecologische landbouw, dus zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Beide families gaan circa 1000 m2 land bewerken en bomen kweken om ook in het droge seizoen in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Omdat het irrigatiesysteem alleen onder druk werkt, is een waterreservoir op een verhoging geplaatstIrrigatiesysteem in aanbouw
Om het reservoir te kunnen vullen, is de touwpomp op een plateau geplaatst. De tapkraan van het reservoir is verbonden met het irrigatiesysteem. Verborgen onder een laagje aarde voorziet dit systeem druppelsgewijs de wortels van het gewas en de bomen van water.


Wanneer deze proef slaagt, is het mogelijk om dit systeem in samenwerking met ”Kerk in Actie” op grotere schaal toe te passen en zijn we weer een stap verder om de arme bevolking in het noorden van Ghana zelfredzaam te maken.

Als U dit prachtige werk van Pompen = Leven wilt steunen kunt U uw bijdrage storten op bankrekeningnummer NL91RABO0387014837 van de Stichting Pompen Is Leven te Bennekom onder vermelding van 'Irrigatie'.

Pompen is Leven is door de belasting dienst aangemerkt als ANBI.

Powered by:


Design by: Bertverbeek.nl